usługi informatyczne i reklamowe dla

małych i mikro firm

Internet ⁄ Intranet

Projektowanie aplikacji, serwisów i stron internetowych oraz intranetowych:

 • aplikacje;
 • serwisy;
 • strony internetowe i intranetowe;
 • aplikacje bazodanowe;
 • unikatowe i dedykowane systemy CMS;
 • projekty graficzne;
 • projekty funkcjonalne.

Stosowane technologie i języki: HTML5, PHP, CSS, JavaScript i inne.

Wdrażanie rozwiązań internetowych, pozycjonowanie i optymalizacja (white SEO):

 • pomoc w doborze optymalnych rozwiązań;
 • lokowanie i transfer usług intranetowych i internetowych;
 • pomoc w dostosowaniu istniejących usług do wymagań rozwijających się technologii;
 • integracja systemów wymiany danych.
zamów!

Projektowanie, tworzenie i wdrażanie oprogramowania

Analiza potrzeb, tworzenie schematów i algorytmów, tworzenie aplikacji, wdrożenia.

Typy rozwiązań:

 • aplikacje bazodanowe;
 • aplikacje internetowe i intranetowe;
 • projekty graficzne.

Stosowane technologie i języki: SQL, HTML5, PHP, CSS, JavaScript i inne

Zastosowania:

 • systemy wspomagania zarządzania;
 • dedykowane systemy wizualizacji danych i procesów;
 • dedykowane systemy analizy danych z pogranicza zarządzania zasobami, ekonomii, zarządzania procesami;
 • dedykowane systemy prezentacji.
zamów!

Projekty graficzne

Projekty graficzne produktów

Przygotowanie projektów graficznych produktów promocyjnych:

 • wizytówki;
 • ulotki;
 • teczki;
 • rollup-y;
 • dyplomy;
 • grafiki wielkoformatowe;
 • i inne.

Wizualna identyfikacja marki

Opracowanie kompleksowej identyfikacji wizualnej dla zdarzeń lub organizacji.

zamów!

Bezpieczeństwo danych

Pomoc w doborze i wdrożeniu optymalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, jak również korporacyjnych w zakresie bezpieczeństwa danych:

zamów!

Przetwarzanie i archiwizacja danych

Digitalizacja danych analogowych

W zależności od rodzaju danych, które mają zostać przetworzone na zapis cyfrowy wykonuję usługę ich cyfryzacji. Najcześciej jest to skanowanie, zgrywanie z nośników analogowych, jak np. taśmy audio lub video z jednoczesną konwersją na zapis cyfrowy, który w dalszej kolejności jest przenoszony na odpowiedni nośnik danych.

Archiwizacja danych

W zależności od ilości danych, ich przeznaczenia oraz oczekiwanej dostępności, pomagam dobrać optymalny nośnik danych, na który zostaną one przeniesione. Wśród najbardziej popularnych zewnętrznych nośników danych znajdują się: rozwiązania chmurowe, systemy NAS, zewnętrzne dyski magnetyczne oraz pamięci flash, płyty DVD±R, CD±R.

Obróbka cyfrowych materiałów archiwalnych

 • cyfrowe filtrowanie i retusz materiałów archiwalnych;
 • cyfrowy montaż materiałów (audio i video).
zamów!

Pomoc informatyczna (Help desk)

Pomoc w konfiguracji sieci i urządzeń teleinformatycznych:

 • projekt topologii sieci;
 • konfiguracja urządzeń końcowych;
 • konfiguracja urządzeń sieciowych;
 • optymalizacja wydajności.

Pomoc w konfiguracji usług i oprogramowania:

 • konfigurowanie konta użytkownika ⁄ administratora;
 • konfigurowanie systemu;
 • pomoc w skonfigurowaniu dostępu do usług elektronicznych oferowanych przez serwisy prywatne oraz instytucje rządowe i samorządowe;
 • instruktaż z zakresu korzystania z usług elektronicznych.
zamów!

Inne …

Usługi dedykowane

Jeśli Państwo nie znaleźliście powyżej usługi informatycznej, kóra Was interesuje proszę o przesłanie krótkiego opis zagadnienia. W możliwie krótkim czasie postaram się odpowiedzieć czy daną usługę mogę zrealizować lub podpowiem, gdzie szukać szukać pomocy w celu rozwiązania Państwa problemu.

wyślij zapytanie …

Offline: usługi dostępne na terenie Konina i okolic.
Online: usługi dostępne bez ograniczeń lokalizacyjnych.