Cennik ⁄ kalkulacje ⁄ zasady

Bezpłatne usługi dla klientów indywidulanych

Regulamin bezpłatnej usługi

Jeśli problem, z którym się Państwo borykacie można opisać w trzech krótkich zdaniach, to mogę zaproponować bezpłatną usługę, która będzie zawierała rozwiązanie w postaci instrukcji lub kilkunastominutowej konsultacji online.
Ta bezpłatna usługa zostanie zrealizowana w możliwie krótkim czasie.
Jeśli natomiast nie będzie możliwe udzielenie bezpłatnej pomocy, przekażę taką informację wraz z propozycją dotyczącą terminu i kosztu realizacji usługi odpłatnej.

Usługi komercyjne

Serwis lub helpdesk

Usługi wymagające nie więcej niż 5 h pracy inżyniera:

- usługa świadczona za pomocą środków komunikacji elektronicznej (online)200,- zł ⁄ h
- usługa świadczona u zleceniodowacy (offline)250,- zł ⁄ h

Usługi związane z przygotowaniem projektowych rozwiązań informatycznych.

Zleceniodawca po przekazaniu niezbędnych informacji (wymogów technicznych, platform itp.), dotyczących realizacji projektu, otrzymuje bezpłatny wstępny kosztorys.
W przypadku akceptacji ww. kosztorysu realizowane są następują etapy:

  1. Przygotowanie i zawarcie umowy w której wyrózniamy kolejne podetapy:
    • szczegółową wycenę usługi - koszt wyceny nie może przekroczyć 5% wartości zaakceptowanej we wstępnym kosztorysie, a ostateczna wycena nie może różnić się od wstępnej o więcej niż 30%;
    • przygotowanie koncepcji projektu - koszt przygotowania nie może przekroczyć 5% wartości zaakceptowanej we wstępnym kosztorysie;
    • przygotowanie harmonogramu realizcji projektu - koszt przygotowania harmonogramu nie może przekroczyć 5% wartości zaakceptowanej we wstępnym kosztorysie;
  2. Realizację projektu zgodną z zawartą umową.